Bitvy

Bitva u Faesulae v roce 406 a záznamy o vítězství

O této události existuje několik záznamů, ale asi nejvíce citovaný je pohled křesťanského historika Paula Orosia (375 – 418), který bitvu popisuje jako střetnutí s minimálními ztrátami římského vojska díky pomoci Boha, tedy pouze křesťanský pohled na svět. Ale až tak jednoduché to zřejmě nebylo a aspektů porážky Gótů a dalších germánských kmenů mohlo být více. Překvapující jsou epigrafické nálezy, které vyzdvihují Flavia Stilichona a tradiční ctnosti jako virtus (mužnost, ctnost odvaha, charakter) a fidei (víra, věrnost, čestnost).

Piráti a Lex Gabinia de piratis persequendis

Ve starověkém světě se vyskytovali piráti vždy, ale jak například popisuje Polybios, ve druhé polovině 2. stol. př. n. l. se stali opravdu nebezpečnými a začali destabilizovat středomořský svět.[1] K jejich růstu přispěly dva faktory. Nejprve se mocná seleukovská říše, která ovládala i moře, začala rozpadat po roce 150 př. n. l. a někdy kolem roku 110 př. n. l. došlo ke kolapsu této říše.[2]